diumenge, 3 de març de 2013

PEU

© Senén Escoda
Fotografia de la setmana a Barcelona Photobloggers
http://barcelonaphotobloggers.org/2013/03/07/la-imagen-de-la-semana-peu-de-senen/