dilluns, 5 de març de 2012

INDRETS DEL MON... (Parts of the world)

Quina ciutat és? Li diuen la ciutat daurada...

What city is it? They say the golden city...

© Senén Escoda


© Senén Escoda